nlnl

Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Pijn van afgescheidenheid  (Deel 1 – jouw geschenk van verbinding) - Tineke Kleine Deters

Pijn van afgescheidenheid (Deel 1 – jouw geschenk van verbinding) - Tineke Kleine Deters 21 november 2014 - Somberheid kan je zomaar overvallen. Vanuit het niets… terwijl je zo goed in je vel zat, terwijl je net nog zo vrolijk en blij was… Hoe is het mogelijk dat je ineens uit alleen maar gedachten, twijfels, angsten, onrust lijkt te bestaan? Wanneer spreek je van een ‘dip’ en wanneer ben je ‘somber’, wanneer is het ‘donker van binnen’ en wat betekent het als je ‘langs de afgrond balanceert’?

Wanneer de dagen korter worden, de avonden langer en de decembermaand naderbij komt die vooral in het teken van warmte, familie en gezelligheid staat, kan ons zo’n soort zwaarte overvallen.
Als een familieband er door omstandigheden niet is kan het gevoel van gemis sterk aangewakkerd worden door de vele reclameboodschappen waarin ons zo ongeveer perfecte ‘over-de-top-gezelligheid’ voorgeschoteld wordt.
Velen missen juist in deze maand de aanwezigheid van geliefden die - om wat voor reden dan ook – tijdelijk of permanent uit hun leven zijn verdwenen, maar in hun gedachtewereld en in hun hart zo levendig aanwezig zijn. 

Maar het omgekeerde kan ook het geval zijn. Misschien ben je juist wél temidden van je familie of vrienden tijdens de feestdagen en voel je een leegte in jezelf die je niet echt kunt plaatsen. Of je zou - als je heel eerlijk bent – deze dagen liever heel anders invullen, maar voel je je vanwege eerdere afspraken “Dit jaar bij mij/ons, volgend jaar bij jou/jullie…” verplicht om deze na te komen.  
En dan zijn er genoeg onder ons die hun best doen om te voorkomen dat lastige emoties een kans krijgen. Die de drukte en levendigheid heel bewust opzoeken... om de stilte te verdrijven in een poging om de leegte op te vullen. Met de innerlijke inprenting ‘het leven is niet leuk meer’, zijn ze naar buiten toe uitbundig vrolijk en grappig soms bij het overdrevene af. Om vooral maar niet te laten merken wat er werkelijk in hen om gaat. 

Het gevoel iets of iemand te missen, maakt dat we ons alleen voelen. Klein, eenzaam en afgescheiden van alle warmte en liefde die anderen wel lijken te hebben. Het verlangen naar diegene of datgene die/dat er niet is, doet pijn in je lichaam, met name in het gebied van je hart en je longen.
Wat is het toch vaak moeilijk voor ons mensen om pijn te durven en te kunnen voelen en emoties toe te laten. Door ontkenning uit zelfbescherming, om maar niet te hoeven voelen, wordt eigenlijk alleen maar meer eenzaamheid gecreëerd… bang voor kwetsbaarheid. 

Als jij iets uit bovenstaande herkent… en misschien wel opziet tegen de komende weken, laat dan het volgende eens op je inwerken. Geef jezelf via onderstaande oefening het geschenk van verbinding… even stil zijn om te ervaren dat je niet afgescheiden bent. Zoek daar even een moment voor uit waarin je niet gestoord kunt worden. In de vroege ochtend misschien of juist de late avond, of gewoon overdag als je geen afspraken hebt en de telefoonstekker er voor een half uurtje of een uurtje uit haalt…
Durf je het aan? Besef in de eerste plaats dat jouw beschermengel dicht bij je is en je bij de hand neemt. Vraag maar om begeleiding. Heb je niets met engelen? Wie of wat is dan jouw ‘hulpbron’? Dat kan iemand zijn die een belangrijke plaats inneemt in je hart… Je kunt ook vragen om begeleiding van ‘het hoogste Licht’ in jezelf, je hoeft niet te weten wie of wat dat dan is. Je intentie en verlangen en je vraag is voldoende. Maak contact en vraag gewoon, want als je vraagt om begeleiding van wie dan ook… dan ís die begeleiding er ook voor je. 

Voel dat je lichaam comfortabel zit of ligt en voel het kloppen van je hart. Besef dat het met elke warme klop zuurstof en bloed doorgeeft aan elk orgaan in je lichaam in welke omstandigheid jij ook verkeert. Zomaar… een constante voortdurende stroom… Leven. Zonder voorwaarden… vanzelf… wat je ook doet.. luister maar en voel maar…

Focus je op het kloppen van je hart terwijl gedachten gewoon voorbijkomen en gaan…. Laat ze voor wat ze zijn, schenk er geen aandacht aan. Je hart klopt… je bloed stroomt…voel de energie in je handen, je vingertoppen, je ruggengraat, je voetzolen. Je wordt gevoed met Leven in elke minuut, elke seconde….
En laat het geleidelijk aan stil worden terwijl je met je bewustzijn naar je hart gaat…. Stel je voor dat zich een ruimte opent die grenzeloos is… Misschien zie je beelden of kleuren, misschien alleen leegte…. Alles wat je waarneemt of ervaart is goed zoals het is. Heb geen verwachtingen, je hoeft nergens aan te voldoen, er alleen maar aanwezig te zijn. Het is jouw persoonlijke ervaring in jouw Zelf. BEN daar even voor zolang je wilt… en voel. De zachtheid, onvoorwaardelijkheid en de eenheid in alles…. zonder vaste vorm… alleen zachtheid… continue kloppen van je hart… voel de rust die je lichaam omgeeft en doorstroomt… vrijheid… grenzeloos.. veilige ruimte… en vraag of er Licht mag zijn… Vraag jouw Hulpbron om het zuiverste Licht in je hart, zoveel als je in staat bent te ontvangen. Vertrouw…
En blijf in jouw eigen ruimte net zo lang als het fijn voelt voor je. Voel je hartenklop.. leven gevende energie… bloedstroom… Licht en Liefde... verbinding… jouw geboorterecht en jouw essentie. 

Besef dat alles en iedereen om jou heen is voortgekomen en gecreëerd uit dit zelfde Licht en deze zelfde Liefde. Eenzelfde hartenklop, eenzelfde resonantie, gedragen door moeder Aarde, die diep in haar hart eveneens deze energie van Licht en Liefde in universele resonantie in zich draagt. Eénheid. Net als hen die je zo mist en niet in persoon bij je kunnen zijn deze maand. Of ze zich elders op aarde bevinden of in een andere dimensie zijn overgegaan, ze zijn nog steeds met jou verbonden in dit Licht en in deze Liefde. Deze hogere Liefde die uitstijgt boven persoonlijke verlangens en emoties. Het is de liefde die jullie ooit op aarde heeft samengebracht en die zich nu in een hogere frequentie kan voortzetten. Afgescheidenheid bestaat niet. Dit te ervaren en deze verbinding te voelen, vraagt een andere focus van je. Een focus vanuit een ander deel van je bewustzijn, vanuit een andere trillingsfrequentie. Je moet even van ‘zender’ veranderen, uitstijgen boven de begrensde mogelijkheden van je persoonlijkheid. En dat kan alleen via je hart. Heel eenvoudig, door liefde en dankbaarheid te voelen.
Dan zul je ervaren hoe de liefde en de warmte van jouw innerlijke omarming zich vermengt en samen lijkt te smelten met de energie van die ander. Voel maar… in deze liefde zijn jullie verbonden. Voel die doorstroming van deze zuivere Liefde, meegevoerd door je bloedstroom, je aderen vullend en alle ‘lege plekjes’ in jou verlichtend met haar energie van Leven en Licht, een verbindende energie in eenheid. 

In dit Licht ben en blijf je altijd en immer verbonden. Ook als je persoonlijkheid zo in beslag genomen wordt door het dagelijkse leven of door menselijke emoties, weet dan dat je altijd je focus even kunt verleggen naar die fijne plek in je hart, waar jouw liefde zetelt en waar je verbonden bent… 

Ik wens je een Lichtmaand in liefde en verbinding,
In eenheid, Tineke Kleine Deters

Lees verder >
Lieve kwetsbare Jij…. - Tineke Kleine Deters

Lieve kwetsbare Jij…. - Tineke Kleine Deters 29 oktober 2014 - Wees alsjeblieft zacht voor je zelf… je wordt nergens toe gedwongen, je hart en je ziel zullen je wel duidelijk maken welk pad bij je past.
Laat je tranen gerust de vrije loop…. Elke traan zal je hart reinigen en je ziel verzachten. Misschien is er een stemmetje in jou dat je vertelt dat het allemaal maar onzin is, en dat deze vorm van liefde alleen in sprookjes en in boeken voorkomt. Geloof me: het kan werkelijkheid voor je zijn! Stel je het om te beginnen gewoon maar eens voor. 

Laat eerst maar eens al die gevoelens die zich vanuit je binnenwereld tonen toe. Het is goed, je hoeft niet bang te zijn. Ze horen bij jou en hebben je iets te vertellen. En omdat ze bij jou horen mag je ze omarmen en er laten zijn. Accepteer eerst maar eens dat ze er zijn en neem de rust en stilte die je op dit moment nodig hebt…
Sta toe dat je hart gereinigd wordt. Sta toe dat jij de liefde in je hart toelaat en dat jouw werkelijke essentie tevoorschijn mag komen. Want liefde is jouw ware essentie, wist je dat? Ach… je was het even vergeten.
Neem je tijd… wees zacht… voel liefde voor je Zelf… 

Word je bewust van je denkpatronen. Wees je bewust van de angst die je tegenkomt terwijl je je zelf meer en meer toelaat. Wees je bewust van het stemmetje dat alleen maar kan zeggen: ‘maar wat als…’ en ‘ik weet niet hoe…’
Het kan overweldigend zijn als je hart geraakt wordt. Laat je niet beïnvloeden door dit stemmetje van je angstige ego dat wel honderd excuses en ontkenningen kan bedenken. Je hart heeft het altijd bij het rechte eind. Het hart is liefde en vanuit die liefde kun je alleen maar voor liefde in je leven kiezen. Alles wat je tot nu in een houdgreep hield en ziek maakte mag je loslaten. Kies maar voor je zelf, zoals het de bedoeling was. Alleen door naar je hart te luisteren kun jij je ware potentieel op aarde brengen. Niet door het leven te leven van een ander. 

Stil maar, voel maar, luister maar, je hart en je ziel weten wel dat het waarheid is. Omarm jezelf van binnenuit met alle liefde die je op dit moment kunt voelen. Dit is jouw schild van bescherming en veiligheid.
Durf de stap maar te wagen, er is zoveel liefde om je heen en in jou dat wacht op jouw toenadering.Het is er echt, het is werkelijkheid! Luister maar… voel maar… 

Tineke Kleine Deters

Lees verder >
Vergeving en bevrijding - Conny Coppen

Vergeving en bevrijding - Conny Coppen 22 september 2014 - Vergeving. Er wordt vaak en veel over geschreven en gesproken. Het is een essentiële kunst van het mens zijn. De moeite waard om eens dieper naar te kijken.
Kan je zo maar vergeven?
Wat houdt vergeven eigenlijk ten diepste in? Wat vraagt het echt van je?
Moet die ander dan niet eerst zijn excuus aanbieden?
Maar… ik kan dat gedrag toch niet zo maar goed praten?!

Nee, vergeven is niet het zelfde als iets goed praten.
En nee, wel of niet vergeven is niet afhankelijk van wat de ander wel of niet doet.Vergeven is ook niet iets wat je even besluit en doet. (behalve, rationeel vergeven of in je intentie vergeven, dat kan ogenblikkelijk.)
Maar diep en waarachtig vergeven vraagt in het algemeen wel wat meer.

Als je tot de essentie van vergeven komt, dan is dat geen daad meer. Het is meer een transformatie.

Bijvoorbeeld: de ervaring dat je boosheid is getransformeerd in een nieuw verworven kracht, in zelfrespect of in het vermogen om grenzen aan te geven. Of dat het doorleven van je verdriet je wijsheid en compassie heeft opgeleverd. Wanneer je jouw emoties – die door het gedrag van de ander in jou zijn opgeroepen – gebruikt om jezelf beter te leren kennen en je te ontwikkelen als mens, dan kom je vroeg of laat op een punt, waar je het gedrag van de ander nog steeds niet goed keurt, maar waar je toch kan zeggen:“het is ergens wel goed dat het me overkomen is, want het heeft me dit en dit en dat geleerd.”
Bijvoorbeeld: het heeft me moed, kracht, zelfrespect en eigenliefde gegeven. Of: “hierdoor heb ik mijn stem bevrijd; eindelijk durf ik te zeggen wat ik voel, eindelijk vraag ik ook dingen voor mijzelf”
Wat het van je vraagt:
1. Niet meer in het slachtoffer blijven zitten.
2. Omarm je emoties, onderdruk ze alleen als het echt moet (even)
3. Verspil je energie niet aan wijzen naar de ander, nog naar jezelf. Met het zoeken naar een zondebok los je niks op. Het gaat niet om schuld. Als er een pijnlijke emotie wordt opgeroepen, dan zegt dat jou iets wezenlijks: er is namelijk iets NIET aanwezig wat voor jou wel heel belangrijk is, of er is iets WEL aanwezig, wat je echt niet wilt! Je emoties laten je dus zien wat belangrijk voor je is en nodigen je uit om goed voor jezelf te zorgen daarin. Bevrijd je kracht, je eigen waarde, je eigen liefde, je stem. Groei!

En als je dan gegroeid bent en door deze ellende (die de ander jou aan deed) sterker bent geworden, dan – ja dan! – ontstaat vergeving op een diepe laag. Dan ontstaat er soms zelfs dankbaarheid.
Tenslotte: vergeven is dus niet het zelfde als goed praten. Het kan onaanvaardbaar zijn wat de ander heeft gedaan.

EN… jij hebt zelf besloten om dat onaanvaardbare te gebruiken om te groeien in kracht, vrijheid, bewustzijn, inzicht en compassie. Je bent je gevoelens aan gegaan, je hebt hulp en ondersteuning gevraagd en je kan trots en met een rechte rug verder gaan. Je hebt geen wraak genomen, niet in die zieligheid gegaan, je niet kapot, noch klein laten maken. Je hebt jezelf overwonnen!En mogelijk heeft die compassie je het vermogen gegeven om te ervaren wat er ónder dat onaanvaardbare gedrag van de ander verscholen ging. Mogelijk een enorm, onvervuld verlangen, een diepe pijn, een lang gevoeld onvermogen?

Werkelijke vergeving is niet iets wat je in je hoofd of je intentie doet. Dat is enkel de eerste stap. Werkelijke vergeving is een zaak van het hart. Werkelijke vergeving ontstaat als resultaat van een proces wat je in jezelf aangaat. Het is het resultaat van een enorm groeiproces, waarin je als een judoka de klappen leert om te zetten in beweging en kracht. Je hebt tegenkrachten nodig om te groeien. Die ander – door middel van zijn onaanvaardbare gedrag – heeft ze jou gegeven. Aan jou om ze als zo danig te gebruiken, of om je te wentelen in je slachtoffer-rol, in drama en in de macht van het slachtoffer (= zo veel mogelijk medestanders krijgen. Mensen die voor jou en tegen de ander zijn). 

Je hebt het vermogen om jezelf en de ander te bevrijden. Ga er voor! Je kan meer dan je denkt!

Conny Coppen

Lees verder >
Dansen waar de pot met goud staat - Conny Coppen

Dansen waar de pot met goud staat - Conny Coppen 13 september 2014 - Een van de mooiste herinneringen die ik van deze zomer mee neem is het dagje met mijn oudste zoon naar een muziek festival. En dan vooral 'dansen onder de regenbogen', daar waar zon en regen samen komen. Magisch, extatisch en uniek.

Daar waar de regenboog begint – zo zegt de volksmond - daar staat de pot met goud.

Voor mij betekent het dit: de menselijke regenachtige gevoelens - als je ego gekwetst is of als je onrecht ervaart - aanvaarden.
Ze horen erbij.
En vervolgens daar - juist daar! - de zon te brengen. De zon is warmte, het innerlijk licht, het innerlijk weten, vertrouwen. Het is de dimensie voorbij het ego waarin je verbonden bent met het grote geheel.

Wanneer het laagste in jezelf wordt aangeraakt en je er toch in slaagt om het in verbinding te brengen met je oneindige, innerlijke Licht, dan gebeurt het: innerlijke alchemie. Hetgeen zwaar en onedel was, dat verandert in goud. En om je heen ontstaat eenregenboog van licht! Alle kleuren zijn er in omvat en iedereen geniet er van.

Ik heb deze zomer heftige buien mee gemaakt en – net zoals op dat festival - scheen het licht soms gewoon onder de wolken door!
Tijdens het festival resulteerde dat in een dubbele regenboog die wel een uur lang aan hield en waaronder Pjotr en ik helemaal los gingen. Een onvergetelijke ervaring!

Waar tegengestelden bij elkaar komen, daar gebeurt iets magisch. Daar verschijnt plotseling het hele kleurenspectrum aan de hemel.

Innerlijke alchemie
Die pot met goud, daar waar de regenboog begint, dat is voor mij dus de innerlijke alchemie!
Alchemie betekent: van lood, goud maken. Van onedel, edel. Edel betekent dat het niet aangetast wordt door de elementen (lees: omstandigheden en gebeurtenissen/ emoties).
Het blijft altijd stralen, puur, zoals het is. Vergelijkbaar met dat aspect van jezelf wat je ‘je Ziel’ zou kunnen noemen.
Wat nodig is, is een ongrijpbaar proces waarin edel en onedel elkaar ontmoeten waardoor het lood kan transformeren in Goud (laat de u weg en je hebt God).

Ik heb daar over nagedacht en in wezen is dit mijn fascinatie in het leven: Hoe breng je die tegengestelden bijeen?
Hoe maak je van lood goud?
Hoe maak je van gevoelens of gebeurtenissen die zwaar en onaangenaam zijn, toch weer ‘goud’ oftewel iets kostbaars?
En dit is waarin ik geoefend heb deze zomer. Dag na dag.
Ik heb er jaren geleden al over geschreven in mijn boek ‘de helende kracht van het hart’ en ik schrijf er weer over in mijn boek-in-wording: ‘liefdevol je kern bevrijden’.

Ontdekkingen
Ik vind het een boeiend proces en de ontdekkingen vind ik mooi en in wezen simpel. Ik noem er een paar:

1. Als je kou ervaart, heb je warmte nodig. Zoek die!
Als je kou ervaart (lees angst, eenzame gevoelens e.d.), bevecht de kou dan niet, vlucht er niet van weg. Aanvaard dat dit is wat je nu ervaart.
Als je kou ervaart, laat jezelf dan niet in de kou staan = ga niet weg, b.v. naar je hoofd om verklaringen en oplossingen te vinden, want je hoofd scheid en onderscheid, maar kan zich niet verbinden en is niet warm. Voor warmte moet je bij je hart zijn of bij een ander die vanuit het hart bij jou kan zijn. Wijsheid, verbinding en compassie zijn de kwaliteiten van je hart.

2. Als je woede, haat of hardheid ervaart (verhitte gevoelens), dan is er verkoeling nodig. 
Verzachting, vergeving, relativeren. Wellicht inzicht om tot vergeving te kunnen komen.

De pot met goud vinden, de essentie van hel leven.
Licht en donker, warm en koud, hard en zacht, man en vrouw…
De pot met goud is de kern van het leven, wanneer je het helemaal aan durft te gaan, want leven is ervaren in een wereld van tegengestelden.
Je kan jezelf daar helemaal in verliezen, maar je kan jezelf daar ook juist in vinden = bewust worden van wie je in wezen bent, en welke eeuwigheidswaarde = welk goud jij in je draagt.

Probeer het eens!
Maak van lood, goud. Het maakt het leven - en zelfs het lijden - de moeite waard!
 Oefening baart kunst. (en ja, de eerlijkheid gebied me wel om te zegen dat ik het oefenen niet leuk vond en veel en vaak gemopperd heb)
Het smeed lood ( = zwaar, een lage trilling) om tot goud (is  licht, wordt niet aangetast door de elementen, blijft puur en zichzelf, edel. Een hoge trilling).
Tenslotte wil ik nog vermelden: deze unieke ervaring kreeg ik voor mijn 54e verjaardag cadeau van mijn oudste zoon. Dank je wel Pjotr! 

Delf het op, dat goud van binnen! Je hoeft het niet alleen te doen.

Conny Coppen

Lees verder >
Aarden = Liefde - Tineke Kleine Deters

Aarden = Liefde - Tineke Kleine Deters 9 september 2014 - Toe maar, ga maar, laat je maar vallen
Waarom zou ik verder gaan..
het is overal zo donker
Ga maar, Ik ben bij je
En als het touwtje nu eens te kort is?
Het touwtje zal nooit te kort zijn
Nou… vooruit dan maar…
En ik laat me vallen, mijn angst overwinnend
dieper afdalend in totale duisternis
tot plotseling…
Licht!
om mij heen en in mij…
Warmte, Veiligheid, Geborgenheid, Licht!

Stel: je gaat verhuizen naar een land met een andere cultuur, met andere gewoonten, waar het tijdens je vakantie altijd prettig toeven was, maar waar je niet echt kunt aarden nu je er permanent woont. Het is alsof een deel van je niet helemaal mee is gekomen, het lukt je maar niet om je ook werkelijk thuis te voelen. Deze onderstroom van ‘je niet thuis voelen’ bepaalt voor een groot deel hoe jij je zelf op je nieuwe plek manifesteert. Je ‘niet thuis’ voelen is net zoiets als ‘ je niet veilig’ voelen, letterlijk geen vaste grond onder de voeten hebben.

Verbinding is de sleutel. In voorgaand voorbeeld ben je je vaak wel bewust van dit gevoel. Er zijn echter situaties dat je je niet eens bewust bent van het feit dat je ‘er niet bent’, dat je je niet werkelijk kunt verbinden met het leven. In je dagelijks bewustzijn is dit besef dan niet aanwezig, maar je fysieke systeem weet het wel degelijk en deze informatie is van invloed op je lichamelijk of mentaal/emotioneel functioneren. Je fysieke chakra’s - je energiecentra - worden dan niet allemaal voldoende gevoed omdat je je niet ‘geworteld’ hebt, met andere woorden de basisverbinding met de aarde (je wortelchakra) is niet volledig tot stand gekomen. Alles in jou heeft een geaarde basisenergie nodig. Je kunt je voorstellen dat – wanneer organen maar op halve kracht werken – er lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Waar het ene chakra te weinig gevoed wordt, gaat het andere chakra overreageren. Waar het ene orgaan het laat afweten, wordt het ander orgaan overmatig belast.

Maar voordat we ons hiervan bewust worden kan er lange tijd voorbijgaan. Ondertussen geven we ons leven vorm vanuit ons overlevings-/beschermingsmechanisme (ons ego en onze mentale vermogens). De norm en waarheid van onze buitenwereld is belangrijk en (onbewuste) angst bepaalt wie we zijn. Wij zijn onbewust van en niet bij machte om onze diepste wensen te realiseren.Als je ‘er niet bent’, anders gezegd ‘niet in je lichaam aanwezig bent’, bewoon je het maar half, als een huis waarvan de meeste kamers ongebruikt leeg, stoffig en onverlicht blijven. Je neemt letterlijk niet de ruimte in die er voor jou beschikbaar is.

Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat je tijdens je incarnatie op een bepaald moment toch ging twijfelen of het nou wel zo’n goed idee was om naar de aarde af te dalen. Of omdat je je na aankomst niet veilig voelde in je nieuwe aardse leefomgeving. En soms vindt er tijdens je aardse leven een traumatische gebeurtenis plaats waardoor je je energetisch gedeeltelijk terugtrekt uit je lichaam. Dan wordt mentale kracht de drijvende factor om enigszins ‘grip’ te houden op je leefomstandigheden. Op zoek naar veiligheid regeert controle en de angst voor falen of tekortkoming. Het zal je niet verbazen dat je lichaamscellen door deze voortdurende stroom van negatieve informatievoorziening - die indruist tegen de oorspronkelijke informatie van natuurlijk goddelijke intelligentie - gedesoriënteerd raken.
Als je je teruggetrokken hebt uit een bepaald orgaan (herinnering aan een nare ervaring), stagneert de energie die specifiek bij dit orgaan hoort en kan het zijn unieke taak in het grote geheel van je fysieke systeem maar ten dele volbrengen, waardoor ook de andere organen niet ten volle gesteund en gevoed worden en daardoor extra belast worden.

Wij zijn bewustzijn, en daarmee is ons lichaam doorstroomd. Ons lichaam, dat het aardse voertuig van onze ziel is, is daardoor veel meer dan een prachtig functionerende fysiologische machine. Elk orgaansysteem, elk orgaan, de kleinste cel, is bewustzijn.
Aarden, gronden, gaat er niet alleen om hoe je in je lichaam aanwezig bent, maar ook vooral wie je bent. Je bent naar de aarde gekomen om jouw volledige licht hier te brengen, je hebt jezelf een doel gesteld hier. Als je ergens onderweg voor een deel blijft ‘hangen’ of als je je gedeeltelijk energetisch terugtrekt uit je lichaam, dan kan wie jij ten volle bent hier niet tot ontwikkeling komen en je zult je taak maar ten dele kunnen volbrengen. Niet alleen fysiek, ook mentaal en emotioneel kan er onbalans ontstaan doordat je maar ten dele bewust aanwezig bent. En zo heeft zich in de loop van vele aardse levens heel wat in ons systeem vastgezet waardoor we het bewustzijn van onze essentie van Licht zijn kwijtgeraakt.

De versnelling en hogere lichtenergieën van deze tijd zorgen ervoor dat alle lagere energieën, die hiermee niet resoneren, als het ware uit ons systeem worden losgetrild. Je kunt plotseling te maken krijgen met innerlijke conflicten of lichamelijke klachten of de symptomen die je al had verergeren ineens. De plek waar jij niet bewust aanwezig bent - waar jij niet aan herinnerd wilt worden - maar waar wel degelijk de trilling van jouw pijnlijke herinnering nog aanwezig is, wordt nu doorstroomd met een nieuw bewustzijn, met licht en met de liefde van wie je nú bent. Levenloze plekjes in je lichaam willen weer gevuld worden met jouw levenskracht, met jouw bewustzijn, jouw liefde, jouw natuurlijke energie van ‘zijn’.

Aarden gaat eigenlijk over liefde, over verbinding en dicht bij je zelf zijn. Pas dan is er een veilige bedding om alles wat zich op ‘onbewuste’ plekjes heeft vastgezet in je lichaam jouw liefdevolle aandacht te geven en het niet langer af te wijzen.

De aarde wacht op je, koestert je in haar warmte en licht; het biedt veiligheid aan alle aspecten van wie je bent, licht én donker, welke mening jouw oordelende ego daar ook over mocht hebben. De aarde oordeelt niet, ziet wie jij werkelijk bent: een kind van het Licht en het nodigt je uit om je in liefde te verbinden. Kom maar, vertrouw maar, het touwtje is nooit te kort, in tegendeel: op het moment dat je de aarde voelt in al haar licht, ervaar en herinner jij je jóuw Licht, jóuw grootsheid. En dan kom je tot het wonderlijke inzicht dat je nooit uit het licht bent vertrokken!

Moeder aarde wenkt: kom maar, je bent veilig nu…

Tineke Kleine Deters

Lees verder >
De Infusions of Light van Raquel Spencer - Vertaling door Conny Coppen

De Infusions of Light van Raquel Spencer - Vertaling door Conny Coppen 21 augustus 2014 - Raquel Spencer geeft 26 augustus een lezing en 30 augustus een workshop bij Heart4Earth. Conny heeft haar 'Infusions of Light' naar het Nederlands vertaald.
Raquel:
"Enlightenment is both a Spiritual and Physical process. It is a merging or fusing of your Body (cells) and Spirit (Light) to bring about a change in your perceptions (mind) to facilitate a Shift In Consciousness. This merging brings a new awareness or perception of your Higher Self and your connection to the Divine. When your body holds more “Light As Information” your soul begins to remember the truth of who you are."

Infusions of Light:
Moge het volle spectrum van schitterend licht in mij binnen komen, naar binnen spinnend via mijn hart chakra… door mij heen en rondom mij. Moge het al mijn velden opwaarderen en alle velden uitlijnen met het licht van de Goddelijke Bron. 

Moge het volle spectrum van harmonische codes van ontwaken mij doorstromen, met gemak en gratie. En moge dit de volledige connectie faciliteren met mijn hoger Zelf 

Ik vul alle cellen van mijn lichaam met een gevoel van dankbaarheid…
Vul mijn hele lichaam met licht
Breng mijn hart en geest in harmonie samen
En stem mezelf af op mijn eigen Goddelijke Essentie 

Ik geef mijn vierde oog de opdracht om volledig te functioneren
De volle integratie toe te staan van de Codes van Licht die nu beschikbaar zijn
Opdat ze mijn fysieke lichaam mogen herstellen in haar multi-dimensionele functies. 

Ik geef de codes van de Goddelijk-menselijke blauwdruk – die vanuit de Intelligentie van de Bron komen – de opdracht om optimale gezondheid te communiceren in mijn Hypothalamus - Epifyse – Nieren -as. 

Heel bewust balanceer en harmoniseer ik mijn linker en rechter hersenhelften. Ik vraag alle zenuwbanen van licht, nodig voor mijn ontwaken, om nu te activeren, passend bij mijn hoogste potentieel. Precies zoals nodig is voor mijn ontwaken. 

Heel bewust geef ik al mijn systemen, klieren en organen de opdracht om in hun originele, multidimensionale staat terug te keren en gezond te worden opdat ze de verbinding met mijn Hoger Zelf faciliteren. 

Heel bewust geef ik aan al mijn Chakra’s de opdracht om volledig schoon en helder te worden, gebalanceerd, geharmoniseerd en dat ze gaan draaien op de snelheid die op dit moment voor mij precies kloppend is. 

Ik laat het Goddelijke Licht in mijn Chakra’s binnen stromen zodat ze worden opgetild naar het volgende niveau van energetische expressie. 

Ik geef opdracht aan al mijn velden om ten alle tijden volledig te stabiliseren tot één gezamenlijk veld van licht. 

Mogen alle energetische updates en downloads van licht, kennis en informatie die voor mij nu van toepassing zijn en die voor me klaar liggen vanuit de Goddelijke Bron, nu verankerd worden in mijn energiematrix/systeem, met gemak en gratie. 

Ik doorstroom mijn lichaam, ziel en geest met de frequenties van Goddelijk Licht, Liefde en Waarheid en zo breng ik de ervaringen van vreugde en geluk in mijn bewuste realiteit. 

Als bewust Wezen van Licht, volg ik ieder moment de hoogste energetische paden en verbind ik me volledig met mijn hoogste potentieel. 

Voor mij zie ik een pad van Puur Licht wat daar de komende 24 uur is en wat mij helpt om voortdurend in de Goddelijke stroom aanwezig te zijn, waardoor alles en iedereen waarmee ik in contact kom, verheldert, opwaardeert en afstemt. (moeilijk te vertalen! cc) 

Met iedere ademhaling, straalt mijn Licht vanuit mijn hart naar de wereld. 

Ik bedank en waardeer de ontelbare cellen die mijn fysieke lichaam vormen, waardoor mijn Goddelijke Essentie en Licht belichaamd kunnen worden. 

Ik ben een Multi-dimensionele Meester van Licht. Vanuit bewust bewustzijn co-creëer ik mijn realiteitEn help ik de wereld in de verandering naar hogere niveaus van bewustzijn en compassie. 

IK BEN Goddelijk licht! 

Sta met dankbaarheid en eerbied de Goddelijke leiding toe om in je bewuste gewaar zijn te komen, vanuit de hoogste trillingen van Licht. Luister. Volg je instinct. Handel naar je Intuïtie.  

www.RaquelSpencer.com 

Conny Coppen

Lees verder >
Aardse Realiteit... - Tineke Kleine Deters

Aardse Realiteit... - Tineke Kleine Deters 7 augustus 2014 - Ik zoek woorden… woorden van bemoediging… van vertrouwen… van liefde. Maar is het mogelijk om verheffende en verwarmende woorden te vinden in een wereld die op dit moment ineen lijkt te storten? De media tonen ons beelden van een mensheid die zichzelf lijkt te vernietigen. Een onbewuste dualistische leefwereld op drijvende krachten van geweld, macht en onmacht die ongekende proporties lijkt aan te nemen.

En als ik dan toch zomaar enkele woorden van liefde, van bemoediging en van vertrouwen vind, zullen die dan door de barricades van dit - individuele en collectieve - onbewustzijn weten te dringen? Kan de energie van het hart ontvangen worden door degenen die geen uitweg meer zien, die in hun leven geen enkel lichtpuntje lijken te hebben? Kan het doordringen in het bewustzijn van machthebbers die gevangen lijken te zijn in een eeuwenoud patroon van hebzucht, winstbejag en vergelding? Kan de taal van het hart diegenen bereiken die de verbinding met zichzelf en de aarde zijn kwijtgeraakt? Zou het mogelijk zijn?

Hier op mijn veilige woonplek word ik ’s ochtends gewekt door het onbezorgde en vrolijke gezang van de vogels, kan ik gaan waar ik wil en kan ik in mijn eentje vrij de natuur in, zonder bang te hoeven zijn. Ik kan zeggen wat ik denk en wat ik voel zonder dat dit levensbedreigende gevolgen heeft voor mij of voor mijn familie. Het is gemakkelijker om liefde te voelen, te zien en te ervaren als je je veilig voelt. Als ik daarginds zou wonen, waar het gezang van de vogels overstemd wordt door geweerschoten en waar veiligheid ver te zoeken is, zou ik dan geluk kunnen ervaren? Zou het mogelijk zijn om ook maar iets van liefde en compassie van binnen te voelen als ik het niet in de dagelijkse werkelijkheid om me heen zie?

Ik weet het niet. Ik leef niet in zo’n omgeving, mijn realiteit is anders. ‘Jullie Nederlanders leven in een onrealistisch sprookje’, zegt iemand voor wie strijdgeweld gewoon geworden is. In zijn ogen is onze manier van denken en leven niet realistisch. Wij, als vrije Nederlanders, ons de afgelopen weken nóg bewuster geworden van de waanzin die oorlog heet, weten dat in sommige delen van de wereld macht en onmacht deel uitmaken van de dagelijkse realiteit. Wel een heel donker ‘realistisch sprookje’. De wereld en de mensheid lijken ziek, totaal uit balans en richten zich tegen zichzelf, daarbij veel moois en puurs vernietigend. Zoals bij een auto-immuunaandoening niet meer wetend wat goed of slecht is, afgescheiden van de oorspronkelijke natuurlijke bron van energie die al het levende doorstroomt, voedt, beschermt en veiligheid biedt. Ik denk aan onschuldige kinderen die opgroeien in een onnatuurlijke omgeving, en mensen die niets liever willen dan onbezorgd samenleven en gelukkig zijn. Ik denk ook aan al het mooie dat moeder aarde ons ter beschikking stelt en door ernstig falend ‘mismanagement’ van de mens vernietigd wordt. Afgescheiden van de Bron… een gevoel van machteloosheid bekruipt me.

Maar zijn wij werkelijk machteloos…? Mijn gedachten gaan terug naar een moment in mijn leven dat mijn innerlijke wereld een ‘donker realistisch sprookje’ was en ik mij machteloos voelde, uitzichtloos, ten diepste afgescheidenheid ervarend.  Juist deze situatie maakte mij echter bewust van een deel in mij dat warm, veilig en onvoorwaardelijk aanvoelde. Op dat moment realiseerde ik mij dat dit o zo vertrouwd en veilig voelende zelfdeel een tijdlang uit mijn bewustzijn was verdwenen. Mijn donkere nacht werd voor mij een ommekeer in bewustzijn. Het voelde als thuiskomen in licht en liefde. Vanuit dit licht ging ik zien welke ballast aan overtuigingen, twijfels en vooral angsten ik meesjouwde die niets te maken hadden met wie ik in wezen ben en het contact met mijzelf werd langzaam maar zeker hersteld. Het was alsof ik me meer één ging voelen met de essentie van leven nu ik het vanuit een ander perspectief kon ervaren en beleven. Uit mijn hoofd, in mijn hart. Die donkere nacht bleek achteraf een richtingwijzer naar heelwording.

Zou de chaos die we nu in de wereld zien, een richtingwijzer kunnen zijn? Zou het een ommekeer kunnen bewerkstelligen, net zoals ik in mijzelf na jaren van onbewust zijn een ommekeer heb ervaren? Mijn dagelijkse realiteit is sindsdien totaal anders geworden. Een realiteit die ik in mijn onbewuste staat van zijn ongetwijfeld een ‘sprookje’ genoemd zou hebben, ‘te mooi om waar te zijn’. En toch is het er! En mooier dan ik had kunnen dromen.

Als in mijn individuele bewustzijn zo’n verandering kon plaatsvinden, dan moet dat ook mogelijk zijn in een collectief bewustzijn. Ik kan niets doen aan de situatie daarginds in de zin van uiterlijke actie ondernemen. Wat ik wél kan doen is in mijzelf telkens weer te kiezen voor onvoorwaardelijke liefde, en juist niet voor een verlammende angst om wat er allemaal wel niet kan gebeuren. Ik weet dat er velen zijn die zich net als ik bewust zijn geworden van een Realiteit met een hoofdletter. Een staat van Zijn in eenheid, liefde en vrijheid voor elk levend wezen. Als jij ook deze keuze van je hart maakt en je niet langer laat leiden door controle en angst, creëren we samen een krachtige positieve energie die het hele verbindende veld van collectiefbewustzijn beïnvloedt. 1 + 1 is in dit geval veel meer dan 2, op z’n minst 1000 of meer! De kracht van de onvoorwaardelijke Bron van liefde waar wij allen uit voortgekomen zijn, is de meest krachtige leven gevende en helende energie. Ons individuele helingsproces brengt niet alleen in ons zelf een ander bewustzijn tot stand, ook geeft het een oplichtende impuls van een hogere realiteit aan het collectieve bewustzijn. Hoe donker onze lichaamscellen ook zijn geworden door de barricades die wij in ons zelf hebben opgeworpen, het licht van onvoorwaardelijke liefde laat ze weer schitteren in hun oorspronkelijke essentie. Barricades van een op hol geslagen ego zijn niet opgewassen tegen deze alles te boven gaande kracht van liefde die we in ons hebben. De vonk van licht in de mensheid is niet gedoofd, al lijkt het voor je gevoel soms van wel. Het hoeft alleen maar even aangewakkerd te worden. Misschien moet het eerst juist wel heel donker zijn om dit vonkje te kunnen ontdekken. Hoe donker de mensheid en de aarde misschien soms wel lijkt, toch is er een stralende, krachtige kern van licht die zich langzaam maar zeker naar de oppervlakte verspreidt en alles wat niet mee resoneert meeneemt in een hogere staat van zijn. Het zijn niet zomaar mooie woorden, ik heb het in mijn eigen leven ervaren en daarom weet ik. Bewustzijn scheppen we zelf, onze realiteit scheppen we zelf.

Open je hart voor wie je in wezen bent. Dit is een eerste en misschien wel de belangrijkste stap om een werkelijkheid te kunnen creëren waarin vrijheid, geluk en eenheid in een Realiteit van licht en liefde een vanzelfsprekendheid is. Voel liefde voor jezelf, de onvoorwaardelijke liefde die je hebt meegenomen toen je naar deze aarde kwam. Het is ín je, je maakt er deel van uit, je BENt het! Laat dit bewustzijn in je zelf krachtig genoeg worden zodat jouw innerlijke Macht van Liefde je zelf opgeworpen barricades langzamerhand doet verdwijnen.

Laten we onze verantwoordelijkheid nemen, jij en ik zijn nodig om het collectieve bewustzijn naar een hoger plan te tillen! Des te krachtiger en sneller zal de energie van liefde zich kunnen verspreiden en in de gesloten harten een herinnering wakker maken aan een wezenlijk andere Realiteit. We zijn werkelijk niet machteloos!

Je zult het zien!

Tineke Kleine Deters

Lees verder >
Raquel Spencer - 26 augustus lezing - 30 augustus workshop

Raquel Spencer - 26 augustus lezing - 30 augustus workshop 4 augustus 2014 - Raquel is an internationally acclaimed Multi-Dimensional Energy and Cellular Light Specialist, Author, Facilitator and Intuitive. Raquel has been described as a Multi-Dimensional Computer, Energetic Electrician and Master Healer of Cellular Light. Working within the Quantum Fields and Pure Potential of Light and Sound, she specializes in activating the dormant mind/body Light pathways and multi-dimensional cellular codes of Light that assist with remembering your Divine Essence. Simply stated, Raquel’s work prepares the physical and energetic bodies for the upcoming shift by accessing her ancient skills from lifetimes as a Hathor, Tibetan Monk, Atlantean Healer, knowledge from the Original Etheric Crystal Skulls and many cosmic/universal expressions. 

A graduate of California State University, Sacramento with a B.S. in Business, Raquel worked for Fortune 100 companies for more than twenty years. Her life shifted profoundly after an unexplained 5-week coma, during which she underwent a Soul Braid (integrating multiple aspects of her Divine Essence) and a rewiring of her physical and energetic systems. The coma marked the beginning of her own personal awakening and preparation to fulfill her ancient agreement to help prepare humanity for the “Shift in Consciousness.

”Raquel helps us navigate through and understand our own multidimensional worlds of wisdom and power. Through ethereal sounds, symbols, codes and energetic upshifts, her energy actuations re-open the pathways and spaces within our bio-electrical bodies, allowing us to return to our natural original blueprint, facilitating a deeper connection with our Higher Self.

Activating the pathways of Light within your body and energy systems, and integrating your very own higher Light frequencies, her transmissions will bring you into a new age of awaking and expansion through conscious co-creation and greater connection with Source.

She has been featured on many global platforms, including: Jennifer McLean’s Healing With The Masters, John Burgos’ Beyond the Ordinary, and Darius Barazandeh’s Wealth Revolution, to name a few.

Considered one of the “Next Generation’s Transformational Visionaries and Leaders’, Raquel’s mission is to assist humanity to expand our perceptions, embody our own unique soul essence and awaken to the truth that we are ALL Multi-dimensional Masters of Light.

Raquel geeft dinsdag 26 augustus een lezing en zaterdag 30 augustus een workshop in Zeist. Meer informatie en boeken op onze event agenda.

Lees verder >
Meer berichten worden ingeladen...
Nederlands     English
× Heart4Earth maakt gebruik van cookies. Om meer over onze algemene voorwaarden te lezen klik hier.