nlnl

Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

De Infusions of Light van Raquel Spencer - Vertaling door Conny Coppen

De Infusions of Light van Raquel Spencer - Vertaling door Conny Coppen 21 augustus 2014 - Raquel Spencer geeft 26 augustus een lezing en 30 augustus een workshop bij Heart4Earth. Conny heeft haar 'Infusions of Light' naar het Nederlands vertaald.
Raquel:
"Enlightenment is both a Spiritual and Physical process. It is a merging or fusing of your Body (cells) and Spirit (Light) to bring about a change in your perceptions (mind) to facilitate a Shift In Consciousness. This merging brings a new awareness or perception of your Higher Self and your connection to the Divine. When your body holds more “Light As Information” your soul begins to remember the truth of who you are."

Infusions of Light:
Moge het volle spectrum van schitterend licht in mij binnen komen, naar binnen spinnend via mijn hart chakra… door mij heen en rondom mij. Moge het al mijn velden opwaarderen en alle velden uitlijnen met het licht van de Goddelijke Bron. 

Moge het volle spectrum van harmonische codes van ontwaken mij doorstromen, met gemak en gratie. En moge dit de volledige connectie faciliteren met mijn hoger Zelf 

Ik vul alle cellen van mijn lichaam met een gevoel van dankbaarheid…
Vul mijn hele lichaam met licht
Breng mijn hart en geest in harmonie samen
En stem mezelf af op mijn eigen Goddelijke Essentie 

Ik geef mijn vierde oog de opdracht om volledig te functioneren
De volle integratie toe te staan van de Codes van Licht die nu beschikbaar zijn
Opdat ze mijn fysieke lichaam mogen herstellen in haar multi-dimensionele functies. 

Ik geef de codes van de Goddelijk-menselijke blauwdruk – die vanuit de Intelligentie van de Bron komen – de opdracht om optimale gezondheid te communiceren in mijn Hypothalamus - Epifyse – Nieren -as. 

Heel bewust balanceer en harmoniseer ik mijn linker en rechter hersenhelften. Ik vraag alle zenuwbanen van licht, nodig voor mijn ontwaken, om nu te activeren, passend bij mijn hoogste potentieel. Precies zoals nodig is voor mijn ontwaken. 

Heel bewust geef ik al mijn systemen, klieren en organen de opdracht om in hun originele, multidimensionale staat terug te keren en gezond te worden opdat ze de verbinding met mijn Hoger Zelf faciliteren. 

Heel bewust geef ik aan al mijn Chakra’s de opdracht om volledig schoon en helder te worden, gebalanceerd, geharmoniseerd en dat ze gaan draaien op de snelheid die op dit moment voor mij precies kloppend is. 

Ik laat het Goddelijke Licht in mijn Chakra’s binnen stromen zodat ze worden opgetild naar het volgende niveau van energetische expressie. 

Ik geef opdracht aan al mijn velden om ten alle tijden volledig te stabiliseren tot één gezamenlijk veld van licht. 

Mogen alle energetische updates en downloads van licht, kennis en informatie die voor mij nu van toepassing zijn en die voor me klaar liggen vanuit de Goddelijke Bron, nu verankerd worden in mijn energiematrix/systeem, met gemak en gratie. 

Ik doorstroom mijn lichaam, ziel en geest met de frequenties van Goddelijk Licht, Liefde en Waarheid en zo breng ik de ervaringen van vreugde en geluk in mijn bewuste realiteit. 

Als bewust Wezen van Licht, volg ik ieder moment de hoogste energetische paden en verbind ik me volledig met mijn hoogste potentieel. 

Voor mij zie ik een pad van Puur Licht wat daar de komende 24 uur is en wat mij helpt om voortdurend in de Goddelijke stroom aanwezig te zijn, waardoor alles en iedereen waarmee ik in contact kom, verheldert, opwaardeert en afstemt. (moeilijk te vertalen! cc) 

Met iedere ademhaling, straalt mijn Licht vanuit mijn hart naar de wereld. 

Ik bedank en waardeer de ontelbare cellen die mijn fysieke lichaam vormen, waardoor mijn Goddelijke Essentie en Licht belichaamd kunnen worden. 

Ik ben een Multi-dimensionele Meester van Licht. Vanuit bewust bewustzijn co-creëer ik mijn realiteitEn help ik de wereld in de verandering naar hogere niveaus van bewustzijn en compassie. 

IK BEN Goddelijk licht! 

Sta met dankbaarheid en eerbied de Goddelijke leiding toe om in je bewuste gewaar zijn te komen, vanuit de hoogste trillingen van Licht. Luister. Volg je instinct. Handel naar je Intuïtie.  

www.RaquelSpencer.com 

Conny Coppen

Lees verder >
Aardse Realiteit... - Tineke Kleine Deters

Aardse Realiteit... - Tineke Kleine Deters 7 augustus 2014 - Ik zoek woorden… woorden van bemoediging… van vertrouwen… van liefde. Maar is het mogelijk om verheffende en verwarmende woorden te vinden in een wereld die op dit moment ineen lijkt te storten? De media tonen ons beelden van een mensheid die zichzelf lijkt te vernietigen. Een onbewuste dualistische leefwereld op drijvende krachten van geweld, macht en onmacht die ongekende proporties lijkt aan te nemen.

En als ik dan toch zomaar enkele woorden van liefde, van bemoediging en van vertrouwen vind, zullen die dan door de barricades van dit - individuele en collectieve - onbewustzijn weten te dringen? Kan de energie van het hart ontvangen worden door degenen die geen uitweg meer zien, die in hun leven geen enkel lichtpuntje lijken te hebben? Kan het doordringen in het bewustzijn van machthebbers die gevangen lijken te zijn in een eeuwenoud patroon van hebzucht, winstbejag en vergelding? Kan de taal van het hart diegenen bereiken die de verbinding met zichzelf en de aarde zijn kwijtgeraakt? Zou het mogelijk zijn?

Hier op mijn veilige woonplek word ik ’s ochtends gewekt door het onbezorgde en vrolijke gezang van de vogels, kan ik gaan waar ik wil en kan ik in mijn eentje vrij de natuur in, zonder bang te hoeven zijn. Ik kan zeggen wat ik denk en wat ik voel zonder dat dit levensbedreigende gevolgen heeft voor mij of voor mijn familie. Het is gemakkelijker om liefde te voelen, te zien en te ervaren als je je veilig voelt. Als ik daarginds zou wonen, waar het gezang van de vogels overstemd wordt door geweerschoten en waar veiligheid ver te zoeken is, zou ik dan geluk kunnen ervaren? Zou het mogelijk zijn om ook maar iets van liefde en compassie van binnen te voelen als ik het niet in de dagelijkse werkelijkheid om me heen zie?

Ik weet het niet. Ik leef niet in zo’n omgeving, mijn realiteit is anders. ‘Jullie Nederlanders leven in een onrealistisch sprookje’, zegt iemand voor wie strijdgeweld gewoon geworden is. In zijn ogen is onze manier van denken en leven niet realistisch. Wij, als vrije Nederlanders, ons de afgelopen weken nóg bewuster geworden van de waanzin die oorlog heet, weten dat in sommige delen van de wereld macht en onmacht deel uitmaken van de dagelijkse realiteit. Wel een heel donker ‘realistisch sprookje’. De wereld en de mensheid lijken ziek, totaal uit balans en richten zich tegen zichzelf, daarbij veel moois en puurs vernietigend. Zoals bij een auto-immuunaandoening niet meer wetend wat goed of slecht is, afgescheiden van de oorspronkelijke natuurlijke bron van energie die al het levende doorstroomt, voedt, beschermt en veiligheid biedt. Ik denk aan onschuldige kinderen die opgroeien in een onnatuurlijke omgeving, en mensen die niets liever willen dan onbezorgd samenleven en gelukkig zijn. Ik denk ook aan al het mooie dat moeder aarde ons ter beschikking stelt en door ernstig falend ‘mismanagement’ van de mens vernietigd wordt. Afgescheiden van de Bron… een gevoel van machteloosheid bekruipt me.

Maar zijn wij werkelijk machteloos…? Mijn gedachten gaan terug naar een moment in mijn leven dat mijn innerlijke wereld een ‘donker realistisch sprookje’ was en ik mij machteloos voelde, uitzichtloos, ten diepste afgescheidenheid ervarend.  Juist deze situatie maakte mij echter bewust van een deel in mij dat warm, veilig en onvoorwaardelijk aanvoelde. Op dat moment realiseerde ik mij dat dit o zo vertrouwd en veilig voelende zelfdeel een tijdlang uit mijn bewustzijn was verdwenen. Mijn donkere nacht werd voor mij een ommekeer in bewustzijn. Het voelde als thuiskomen in licht en liefde. Vanuit dit licht ging ik zien welke ballast aan overtuigingen, twijfels en vooral angsten ik meesjouwde die niets te maken hadden met wie ik in wezen ben en het contact met mijzelf werd langzaam maar zeker hersteld. Het was alsof ik me meer één ging voelen met de essentie van leven nu ik het vanuit een ander perspectief kon ervaren en beleven. Uit mijn hoofd, in mijn hart. Die donkere nacht bleek achteraf een richtingwijzer naar heelwording.

Zou de chaos die we nu in de wereld zien, een richtingwijzer kunnen zijn? Zou het een ommekeer kunnen bewerkstelligen, net zoals ik in mijzelf na jaren van onbewust zijn een ommekeer heb ervaren? Mijn dagelijkse realiteit is sindsdien totaal anders geworden. Een realiteit die ik in mijn onbewuste staat van zijn ongetwijfeld een ‘sprookje’ genoemd zou hebben, ‘te mooi om waar te zijn’. En toch is het er! En mooier dan ik had kunnen dromen.

Als in mijn individuele bewustzijn zo’n verandering kon plaatsvinden, dan moet dat ook mogelijk zijn in een collectief bewustzijn. Ik kan niets doen aan de situatie daarginds in de zin van uiterlijke actie ondernemen. Wat ik wél kan doen is in mijzelf telkens weer te kiezen voor onvoorwaardelijke liefde, en juist niet voor een verlammende angst om wat er allemaal wel niet kan gebeuren. Ik weet dat er velen zijn die zich net als ik bewust zijn geworden van een Realiteit met een hoofdletter. Een staat van Zijn in eenheid, liefde en vrijheid voor elk levend wezen. Als jij ook deze keuze van je hart maakt en je niet langer laat leiden door controle en angst, creëren we samen een krachtige positieve energie die het hele verbindende veld van collectiefbewustzijn beïnvloedt. 1 + 1 is in dit geval veel meer dan 2, op z’n minst 1000 of meer! De kracht van de onvoorwaardelijke Bron van liefde waar wij allen uit voortgekomen zijn, is de meest krachtige leven gevende en helende energie. Ons individuele helingsproces brengt niet alleen in ons zelf een ander bewustzijn tot stand, ook geeft het een oplichtende impuls van een hogere realiteit aan het collectieve bewustzijn. Hoe donker onze lichaamscellen ook zijn geworden door de barricades die wij in ons zelf hebben opgeworpen, het licht van onvoorwaardelijke liefde laat ze weer schitteren in hun oorspronkelijke essentie. Barricades van een op hol geslagen ego zijn niet opgewassen tegen deze alles te boven gaande kracht van liefde die we in ons hebben. De vonk van licht in de mensheid is niet gedoofd, al lijkt het voor je gevoel soms van wel. Het hoeft alleen maar even aangewakkerd te worden. Misschien moet het eerst juist wel heel donker zijn om dit vonkje te kunnen ontdekken. Hoe donker de mensheid en de aarde misschien soms wel lijkt, toch is er een stralende, krachtige kern van licht die zich langzaam maar zeker naar de oppervlakte verspreidt en alles wat niet mee resoneert meeneemt in een hogere staat van zijn. Het zijn niet zomaar mooie woorden, ik heb het in mijn eigen leven ervaren en daarom weet ik. Bewustzijn scheppen we zelf, onze realiteit scheppen we zelf.

Open je hart voor wie je in wezen bent. Dit is een eerste en misschien wel de belangrijkste stap om een werkelijkheid te kunnen creëren waarin vrijheid, geluk en eenheid in een Realiteit van licht en liefde een vanzelfsprekendheid is. Voel liefde voor jezelf, de onvoorwaardelijke liefde die je hebt meegenomen toen je naar deze aarde kwam. Het is ín je, je maakt er deel van uit, je BENt het! Laat dit bewustzijn in je zelf krachtig genoeg worden zodat jouw innerlijke Macht van Liefde je zelf opgeworpen barricades langzamerhand doet verdwijnen.

Laten we onze verantwoordelijkheid nemen, jij en ik zijn nodig om het collectieve bewustzijn naar een hoger plan te tillen! Des te krachtiger en sneller zal de energie van liefde zich kunnen verspreiden en in de gesloten harten een herinnering wakker maken aan een wezenlijk andere Realiteit. We zijn werkelijk niet machteloos!

Je zult het zien!

Tineke Kleine Deters

Lees verder >
Raquel Spencer - 26 augustus lezing - 30 augustus workshop

Raquel Spencer - 26 augustus lezing - 30 augustus workshop 4 augustus 2014 - Raquel is an internationally acclaimed Multi-Dimensional Energy and Cellular Light Specialist, Author, Facilitator and Intuitive. Raquel has been described as a Multi-Dimensional Computer, Energetic Electrician and Master Healer of Cellular Light. Working within the Quantum Fields and Pure Potential of Light and Sound, she specializes in activating the dormant mind/body Light pathways and multi-dimensional cellular codes of Light that assist with remembering your Divine Essence. Simply stated, Raquel’s work prepares the physical and energetic bodies for the upcoming shift by accessing her ancient skills from lifetimes as a Hathor, Tibetan Monk, Atlantean Healer, knowledge from the Original Etheric Crystal Skulls and many cosmic/universal expressions. 

A graduate of California State University, Sacramento with a B.S. in Business, Raquel worked for Fortune 100 companies for more than twenty years. Her life shifted profoundly after an unexplained 5-week coma, during which she underwent a Soul Braid (integrating multiple aspects of her Divine Essence) and a rewiring of her physical and energetic systems. The coma marked the beginning of her own personal awakening and preparation to fulfill her ancient agreement to help prepare humanity for the “Shift in Consciousness.

”Raquel helps us navigate through and understand our own multidimensional worlds of wisdom and power. Through ethereal sounds, symbols, codes and energetic upshifts, her energy actuations re-open the pathways and spaces within our bio-electrical bodies, allowing us to return to our natural original blueprint, facilitating a deeper connection with our Higher Self.

Activating the pathways of Light within your body and energy systems, and integrating your very own higher Light frequencies, her transmissions will bring you into a new age of awaking and expansion through conscious co-creation and greater connection with Source.

She has been featured on many global platforms, including: Jennifer McLean’s Healing With The Masters, John Burgos’ Beyond the Ordinary, and Darius Barazandeh’s Wealth Revolution, to name a few.

Considered one of the “Next Generation’s Transformational Visionaries and Leaders’, Raquel’s mission is to assist humanity to expand our perceptions, embody our own unique soul essence and awaken to the truth that we are ALL Multi-dimensional Masters of Light.

Raquel geeft dinsdag 26 augustus een lezing en zaterdag 30 augustus een workshop in Zeist. Meer informatie en boeken op onze event agenda.

Lees verder >
Stilte

Stilte 12 juni 2014 - Heart4Earth is momenteel in een stilteperiode. We zijn onze website aan het opschonen.
Om weer tot nieuwe ontwikkeling te kunnen komen verbinden wij ons met de leegte en de stilte.
Om weer ruimte te scheppen voor dat wat de bedoeling is.
Heart4Earth bevindt zich op dit moment in deze fase.

Lees verder >
Verbinding deel 3 - Conny Coppen

Verbinding deel 3 - Conny Coppen 6 juni 2014 - Verbinding in relaties
Je kan je verbonden voelen – een relatie hebben – met jezelf, met een ander, met iets wat je aan het doen bent of bijvoorbeeld met de natuur.
Wezenlijk kenmerk van ‘je verbonden voelen’ is dat je geraakt wordt en dat er iets stroomt. Dat iets kan een gevoel of emotie zijn zoals liefde, plezier of andere gevoelens. Het denken verbindt in het algemeen niet of slechts ten dele, evenals praten.
Je werkelijk verbonden voelen is meer iets van het voelen.
Wanneer ik luister naar iemand, dan ontstaat de diepere verbinding vaak vooral in de momenten van stilte, waarin de woorden van de ander in mijn hart weerklinken en ik mijzelf toesta geraakt te worden door wat hij of zij zegt. Dan ontstaat er een diep verstaan. Veel dieper dan de letterlijke woorden die ik ‘versta’. Ik vóel wat de ander zegt; de lading, de diepte het onzegbare wat daar onder ligt. Dat is werkelijke verbinding. En die kan er zijn, ook wanneer je elkaar fysiek niet aanraakt.
Je zou kunnen zeggen: “ik ben dan waar de ander is. Ik voel wat de ander voelt.” Als dat gebeuren mag, dan ontstaat er een ‘essentieel’ samen zijn. In dat samen Zijn opent zich die diepte die je ‘essentie’ zou kunnen noemen!
Er ontstaat een verbinding met de Bron, oftewel de kern. Dat is een diepte, waarin je samen kan openen en luisteren. In de Bron is alle weten, alle energie, ALLES aanwezig. Het is alsof je een uitgedroogd plantje weer met de wortels in het water zet. Je werkelijk kunnen verbinden met een ander mens, is een enorm cadeau voor beiden. Het leven kan weer gaan stromen. Het innerlijke weten ook. In het samen Zijn met wat er is – in verbinding, zonder die alles regelende en (be)oordelende mind – ligt een diepe helende, troostende, woordeloze liefde besloten. 

Ik geloof
Dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
Dan door de ander te worden gezien,
Te worden gehoord,
Te worden begrepen en aangeraakt.

Conny Coppen

Lees verder >
Achter de oppervlakte - Aart van Wijk

Achter de oppervlakte - Aart van Wijk 22 mei 2014 - Achter materie ….zit geest
Achter geld …zit energie
Achter angst ….zit liefde
Achter ego …zit hart
Achter strijd …zit vrede
Achter onrust …zit balans
Achter drukte …zit rust
Achter stress …zit harmonie
Achter haat …zit compassie
Achter carrière …zit bezieling
Achter vermoeidheid …zit passie
Achter emoties …zit gelijkmoedigheid
Achter inspanning …zit ontspanning
Achter zorgen …zit overgave
Achter weerstand …zit aanvaarding
Achter “vechten tegen” ….zit “leven vóór”
Achter afscheiding …zit verbinding
Achter duisternis …zit licht
Achter onwetendheid …zit wijsheid
Achter nuchterheid …zit passie
Achter denken … zit voelen
Achter conditioneringen … zit vrijheid
Achter oordeel …zit verlangen

Wat wil je?
Leven aan de oppervlakte?
Of leven zoals het werkelijk is?
Jij hebt de keuze ….

Maak 1.000 moedige keuzes …en je zult 100% gelukkig zijn
Maak 1.000 minder moedige keuzes …en je zult 50% gelukkig zijn

Aart van Wijk

Lees verder >
Verbinding deel 2 - Conny Coppen

Verbinding deel 2 - Conny Coppen 18 mei 2014 - Wat er gebeurt als er verbinding is, kan je mooi zien als je een stekker in een stopcontact doet. Als de stekker in het stopcontact zit, dan is er verbinding; dan stroomt de elektriciteit. Elektriciteit op zich zelf is niet iets tastbaars, net als Chi. Maar zonder dat, kan de lamp niet branden, de kachel doet het niet en zo voorts.
Als je de stekker er weer uit haalt, is de energie niet weg. Ze kan alleen niet meer stromen. De lamp, de kachel of misschien jijzelf, bent uit verbinding met de Bron van energie. Gevolg: het leven – de Chi of elektriciteit – stroomt niet meer. 

Als je moe bent, zou het dus zo maar kunnen dat je Chi niet stroomt. In andere woorden: ‘misschien zit je stekker niet in het stopcontact’. Misschien ben je de verbinding kwijt geraakt met dat wat jou ‘bezielt’; je Bron.
Mogelijk is het tijd om de verbinding te herstellen zodat je weer kan opladen, energie tanken. Vrijwel ieder mens heeft wel eens ervaren dat het bestaat: dat je ziek, zwak, misselijk of depressief was en dat het als sneeuw voor de zon kan verdwijnen als er ineens iets gebeurt wat je raakt. Als vanuit het niets komt er iets in je in beweging. Er is emotie, energie.

Er is een Bron van onbegrensd potentieel. Die is er gewoon. Altijd en overal. De vraag is vooral: Hoe herstel ik de verbinding daarmee? Hoe doe je dat? Hoe laad je op? Of beter: hoe laad jij op? 

Vragen die daarbij kunnen helpen zijn:
Wat voedt en steunt mij?
Wat maakt dat ik me weer verbonden voelt; dat ik weer ga stromen, dat ik het bloed weer door de aderen voel kriebelen?
Wat deed ik als kind zo graag, dat ik het vanzelf steeds weer ging doen?
Waar ligt/lag mijn passie?
Wat helpt mij om me helemaal te ontspannen? 

Je kan op grofweg 2 manieren weer in verbinding komen met de levens-Bron: via diepe rust en overgave (mindful, meditatie, overgave en vertrouwen. Dit is wat in China de yin genoemd wordt. Het waterelement) en via het vinden van je passie; volop genieten van iets (meer verbonden met de yang; het vuurelement). 

Al onze persoonlijke Bronnen zijn beperkt.
Enkel de Universele Bron,
die tijdloos, vormloos altijd hier-en-nu is,
is onuitputtelijk.
Ieder kan tappen uit deze Bron.
Maar zonder Verbinding stroomt er niets.

Conny Coppen

Lees verder >
Verbinding deel 1 - Conny Coppen

Verbinding deel 1 - Conny Coppen 11 mei 2014 - Verbinding is onmisbaar voor leven. Verbinding voelen met jezelf, met anderen, met de natuur en het leven om je heen, maakt dat je je verbonden voelt. Leven krijgt zin. Je verbonden voelen met je Bron, je kracht en je bezieling, brengt energie, passie en levenslust. Verbinding is een sleutelwoord voor gezondheid en welzijn!
Reden om er in een paar korte artikeltjes eens naar te kijken. 

Kenmerk van leven is dat het stroomt, ademt en beweegt.
In ieder levend wezen is er een energiestroom waardoor het ademt en beweegt. Om ons heen stroomt/beweegt ook alles: de dag beweegt naar de nacht en omgekeerd, de seizoenen, de maan, de sterren... alles beweegt, groeit en evolueert. Wij ook. Fysiek en niet fysiek groeien en evolueren we. Ook dat is een vorm van beweging.
Voor alle beweging is energie nodig. Energie is iets Universeels, wat betekent dat het overal aanwezig is, in ons en om ons heen. Maar pas wanneer er verbinding is kan energie gaan stromen en ontstaat er leven.
Iets wat dood is, beweegt niet meer, stroomt en groeit niet meer. 

Een van de belangrijke voorwaarden voor energie om te stromen is verbinding.
Iets stroomt altijd van hier naar daar. Dat is het kenmerk van stromen en bewegen. Water stroomt van de berg naar beneden, de wind waait in – bijvoorbeeld – noordelijke richting, enzovoorts.
Er zijn 2 ‘plekken’ en er is iets wat die twee plekken verbindt. Dat kan iets tastbaars zijn of iets ontastbaars of onzichtbaars.
Of die verbindende factor tastbaar is of niet, doet er niet toe. Het gaat om de verbinding. Zodra er verbinding is, kan er iets gaan stromen. En dan geldt ook nog: Hoe meer contrast (hoog-laag, warm-koud, mannelijk-vrouwelijk enz.), hoe sterker de stroom of beweging. Hoe meer energie of hoe meer e-motie ook. (motie = beweging)

In oosterse filosofieën zegt men dan: de Chi stroomt. Goed stromen van de Chi, geldt als een van de belangrijkste voorwaarden voor een gezond, gelukkig en vitaal leven.

Conny Coppen

Lees verder >
Meer berichten worden ingeladen...
Nederlands     English
× Heart4Earth maakt gebruik van cookies. Om meer over onze algemene voorwaarden te lezen klik hier.