nlnl

Kids

Kinderen hebben prachtige kwaliteiten, zoals een sterke intuïtie en grote innerlijke wijsheid. Het zijn de vernieuwers, ontdekkers en wijze beslissers van deze tijd. Kinderen zijn de nieuwe generatie. Zij zijn het die de aarde kunnen behouden. Dat kunnen ze als ze in verbinding zijn met hun kwaliteiten en talenten en de vrijheid krijgen zich daarin te ontwikkelen.
De visie van Heart4Earth is om vanuit positiviteit en op een natuurlijke manier kinderen in verbinding te brengen met zichzelf en hun innerlijke kracht. Wij willen ouders en kinderen stimuleren om contact te maken met de gevoelens en behoeften van het kind. In onze visie nemen volwassenen gericht verantwoordelijkheid en begeleiden kinderen vanuit positiviteit om zo hun zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten.

Bewust en gezond opvoeden
Steeds meer kinderen krijgen een label van een ziektebeeld opgeplakt. Maar zijn deze kinderen wel zo anders? Wij zien het belang van de boodschap achter de klachten op diverse niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Veel kinderen dragen juist een boodschap uit: het is tijd voor verandering. En verandering vraagt om anders denken, zeker als het gaat om gezondheid en bewustzijn.

Natuur
Veel kinderen hebben nauwelijks contact met de natuur. Heart4Earth wil het bewustzijn rondom het dieren- en plantenrijk bij kinderen vergroten en de relatie tussen kind-dier en kind-natuur verder bevorderen. Kinderen die in contact zijn met zichzelf en de natuur hebben zelfvertrouwen. Zij groeien uit tot jongeren en volwassenen die zichzelf hebben leren kennen en leven vanuit verbondenheid met zichzelf en de wereld om hen heen.

Nieuw onderwijs
Onderlinge verbondenheid vormt de basis voor een nieuwe wereld. Zo’n nieuwe samenleving vraagt ook om nieuwe modellen en vormen van leren. Ook in het onderwijs verlangen we naar verbondenheid, diepgaande relaties en betekenis. Heart4Earth onderstreept het belang van nieuwe vormen van onderwijs waarbij gevoel en creativiteit een plek krijgen naast het verstand en het intellect. Gun kinderen de verwondering en volg hen op deze weg.

Video: 1 2

Aanmelden nieuwsbrief

Nederlands     English

Aanmelden als professional

klik hier

× Heart4Earth maakt gebruik van cookies. Om meer over onze algemene voorwaarden te lezen klik hier.