nlnl

Health

Gezondheid begint bij bewust leven van mensen. De weg naar beterschap begint bij zelfzorg. Wanneer mensen in het diepst van hun wezen voelen dat zij zelf als enige verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gezondheid, vitaliteit en welzijn, zullen zij hier vanzelf naar handelen.
Heart4Earth werkt vanuit het concept van verbindende gezondheidszorg. Hierin werken de reguliere gezondheidszorg en de ‘alternatieve’ gezondheidszorg complementair aan elkaar.

Pro-actieve gezondheidszorg
Ieder mens is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam. Onze huidige samenleving kent veel overconsumptie, stress, slechte voedingsgewoonten en veel te weinig beweging. Allemaal factoren die slecht zijn voor onze gezondheid. Heart4Earth streeft naar een nieuwe zelfzorgstandaard waarbij mensen uit verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn een pro-actieve levensstijl leven.

Vitaliteit
In de nieuwe zelfzorgstandaard staat behandeling in het teken van bevordering van geestelijk en lichamelijk welbevinden op hoog niveau om zo op natuurlijke wijze ziekte te voorkomen en welzijn te creëren. Vitaliteit haalt het beste in de mens naar boven. Het brengt vreugde en groei en leidt tot minder ziekteverzuim. Dit zou op den duur ook tot lagere ziektekostenpremies moeten leiden. Gezondheidszorg begint bij tijdige en goede voorlichting, waarbij een belangrijke rol voor het onderwijs is weggelegd.

Zorgspectrum in verbinding
In de visie van Heart4Earth werken reguliere en complementaire gezondheidszorg nauw samen, waarbij artsen en therapeuten onderling doorverwijzen wanneer het ziektebeeld van de cliënt hier aanleiding toe geeft. De cliënt en de zorgvraag vormen samen dus het uitgangspunt. Dit vraagt van de zorgverlener om over z’n eigen discipline heen te durven kijken wanneer deze niet de juiste oplossing biedt. Op deze wijze kan de cliënt gebruikmaken van de artsen en / of therapeuten uit het brede zorgspectrum, die hem of haar de best passende behandeling kunnen bieden.
Video: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Do we really need industrial agriculture to feed the world?Do we really need industrial agriculture to feed the world?

Aanmelden nieuwsbrief

Nederlands     English

Aanmelden als professional

klik hier

× Heart4Earth maakt gebruik van cookies. Om meer over onze algemene voorwaarden te lezen klik hier.