nlnl

Disclaimer

www.heart4earth.nl is een website van Heart4Earth. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Heart4Earth. Heart4Earth besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar websites. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze sites verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Heart4Earth kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op haar websites. Het is mogelijk dat via de internetsites van Heart4Earth toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Heart4Earth kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Privacy
Heart4Earth hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van haar websites. Heart4Earth is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan onze websites wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.

Copyright
Heart4Earth behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsites verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de sites van Heart4Earth mag zonder schriftelijke toestemming van Heart4Earth openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Regelgeving
Via deze website wordt soms toegang verleend tot de teksten van aankondigingen, reclamemateriaal en flyers. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten op deze website geen officieel karakter heeft. Heart4Earth behoudt het recht om onderwerpen, programma’s en sprekers/trainers aan te passen of te verwijderen zonder aankondiging.

Aansprakelijkheid
Heart4Earth sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. De resultaten van de toegang tot deze site en de resultaten van het gebruik van de informatie gevonden op deze site komen uitsluitend voor rekening en behoren tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie die op deze server wordt aangeboden is een intentieverklaring.

Heart4Earth spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld en vermeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

Aanmelden nieuwsbrief

Nederlands     English
× Heart4Earth maakt gebruik van cookies. Om meer over onze algemene voorwaarden te lezen klik hier.