nlnl

Consultancy

In het bedrijfsleven en andere professionele organisaties neemt de interesse in zingevingsvraagstukken op de werkvloer toe. Vanuit haar visionaire kwaliteit en ruime ervaring als ondernemer en werkgever, ziet Jolanda Vuyk snel de knelpunten en kansen binnen een organisatie op weg naar bewuster ondernemen. Hierbij werkt zij vanuit haar visionair talent volgens een conceptuele benadering. Concepten die zij voor een organisatie concretiseert, vormen de basis voor een verbindende oplossingsrichting en praktische aanpak.

Groei door verbinding
Bewustwording is groei. Een professionele organisatie waarin medewerkers de ruimte en het vertrouwen krijgen om via de professionele loopbaan zichzelf te ontwikkelen, zal een vitale organisatie zijn met ruim groeipotentieel. Leiderschap is hierbij een belangrijk element. Wanneer de leider van een organisatie vanuit hoofd en hart handelt, zal hij (of zij) de medewerkers in beweging kunnen krijgen bewuster te werken en te leven. Deze benadering is diametraal anders dan ‘het nieuwe werken’, waarbij de omgevingsfactoren (ICT, arbeidsvoorwaarden) worden aangepast om via een andere manier van werken de productiviteit te verhogen en werknemers te binden. Dit kan prima werken, het is echter een tijdelijke oplossing.

Bewuster leven en werken betekent ook gezonder leven. Verzuim zal op termijn worden teruggedrongen door er op constructieve wijze aandacht aan te geven, onder meer door gezondheid en lifestyle van de medewerkers een belangrijke plaats in het beleid te geven. Hierdoor zal het welbevinden en de vitaliteit van de medewerkers toenemen, hetgeen de algehele sfeer en cultuur binnen de organisatie ten goede komt.

Leidinggeven vanuit hoofd en hart, het geven van ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen, komt van binnenuit en creëert een verbinding tussen organisatie en medewerker die intrinsiek is. De ondernemer of leidinggevende kan de comfortzone verlaten en zal ontdekken dat de persoonlijke groei van het personeel en de groei van de organisatie hand in hand zullen gaan.

Werknemers worden werkondernemers
Jolanda Vuyk kan u helpen uw organisatie een stap te laten zetten. Dat kan een stap zijn op weg naar het realiseren van strategische groei-ambities, of een stap waarbij blokkades worden weggenomen die een gezonde bedrijfsvoering in de weg staan. Jolanda analyseert de organisatie en de mensen en zorgt dat aanwezige potenties en kwaliteiten (weer) optimaal worden benut. Zelfsturing vanuit eigen kracht en talent is hierbij de grondgedachte. Zelfsturing als onderdeel van de bedrijfsgeest betekent de werknemers in hun kracht zetten en hen te faciliteren en inspireren. De werknemer wordt werkondernemer en de directeur of eigenaar van de organisatie hoeft zich minder bezig te houden met personele aangelegenheden.

Dit nieuwe denken naar zelfsturend personeelsbeleid en toegepaste business spiritualiteit is een lange termijn investering op zowel zakelijk als persoonlijk niveau. De winst op termijn is een afname van ziekteverzuim, verbeterde prestaties, groei in welbevinden, ontwikkeling van talent, open communicatie, sterke verbinding tussen collega’s, grote betrokkenheid en minder uitstroom van mensen. En niet in het minst: meer lol en bezieling, levenslust en zelf meer ruimte om te ondernemen.

Wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Jolanda Vuyk of een quickscan van uw organisatie? Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden nieuwsbrief

Nederlands     English
× Heart4Earth maakt gebruik van cookies. Om meer over onze algemene voorwaarden te lezen klik hier.